Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Deurpaneel
▷ Gesegmenteerd deurpaneel
Beschrijving

Concept: Gesegmenteerd deurpaneel

URI: es:OWLClass_795000

type: owl:Class

Namen

Segemented door panel

Gesegmenteerd deurpaneel

Supertypen

▲ Deurpaneel

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurpaneelelement]

     [element van: Deur]

Gebruik