Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Afvoersysteem
▲ Ruimte-element (gebouwruimte)
▷ Waterafvoersysteem (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Waterafvoersysteem (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_796000

type: owl:Class

Namen

Water discharge system (building space)

Waterafvoersysteem (gebouwruimte)

Commentaar

A Water discharge system is a system for discharging water.

Een Waterafvoersysteem is een systeem voor het afvoeren van water.

Supertypen

▲ Afvoersysteem

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Afvoerfunctie]

     heeft functie: Waterafvoerfunctie

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik