Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Paneel

URI: es:OWLClass_797000

type: owl:Class

Namen

Panel

Paneel

Commentaar

A Panel is a plane shaped structure with a separation function.

Een Paneel is een vlakvormige constructie met een scheidingsfunctie.

Supertypen

▲ Bouwconstructie

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     heeft geometrie: Vlakvorm

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     heeft functie: Scheidingsfunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik