Beschrijving

Concept: Buitendeur (gebouw)

URI: es:OWLClass_800000

type: owl:Class

Namen

External door (building)

Buitendeur (gebouw)

Commentaar

An External door (building) is a door that is part of a building boundary structure.

Een Buitendeur (gebouw) is een deur die onderdeel is van een gebouwbegrenzingsconstructie.

Supertypen

▲ Deur

▲ Doorgang (gebouw)

▲ Gebouwbegrenzingselement

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft geometrie: Geometrie]

     [heeft prestatie: Materiaalprestatie]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Afsluitfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Doorgangverlening]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurelement]

     [heeft element: Opening]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik