Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Doorgangscontrolefunctie
▷ Doorgangverlening
Beschrijving

Concept: Doorgangverlening

URI: es:OWLClass_802000

type: owl:Class

Namen

Passage granting

Doorgangverlening

Commentaar

Passage granting is providing controlled passage.

Doorgangverlening is het gecontroleerd verlenen van doorgang.

Supertypen

▲ Doorgangscontrolefunctie

Eigenschappen

     heeft functie: Doorgangverlening

Gebruik

     Binnendeur (gebouw)

     Buitendeur (gebouw)

     Deur

     Deur (dierendoorgang)

     Deur (goederendoorgang)

     Deur (personendoorgang)

     Deur (scheepsdoorgang)

     Deur (vliegtuigdoorgang)

     Deur (voertuigdoorgang)

     Doorgang

     Doorgang (gebouw)

     Doorgangverlening

     Gebouwtoegang

     Hefdeur

     Kanteldeur

     Loopdeur

     Luik (gebouw)

     Ruimtetoegang (gebouwruimte)

     Schuifdeur

     Taatsdeur

     Toegangshek (gebouw)

     Zwenkdeur