Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Bevestigingssysteem
▲ Deurelement
▷ Deurbevestigingssysteem
Beschrijving

Concept: Deurbevestigingssysteem

URI: es:OWLClass_803000

type: owl:Class

Namen

Door fastening system

Deurbevestigingssysteem

Commentaar

A Door fastening system is a system for fastening a door.

Een Deurbevestigingssysteem is een systeem voor het bevestigen van een deur.

Supertypen

▲ Bevestigingssysteem

▲ Deurelement

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Bevestigingsfunctie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Deurbevestigingselement

     [element van: Deur]

Gebruik