Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Afdichtingssysteem

URI: es:OWLClass_806000

type: owl:Class

Namen

Sealing system

Afdichtingssysteem

Commentaar

A Sealing system is a system with a sealing function.

Een Afdichtingssysteem is een systeem met een afdichtingsfunctie.

Supertypen

▲ Bouwconstructie

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Afdichtingsfunctie

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik