Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Deurhefsysteem

URI: es:OWLClass_807000

type: owl:Class

Namen

Door lifting system

Deurhefsysteem

Commentaar

A Door lifting system is a door moving system for vertical moving doors.

Een Deurhefsysteem is een deurbeweegsysteem voor verticaal bewegende deuren.

Supertypen

▲ Deurbeweegsysteem

▲ Deurverplaatsingssysteem

Eigenschappen

     [heeft geometrie: Traject]

     [heeft geometrie: Deurtraject]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft activiteit: Bewegen]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurbeweegelement]

     [element van: Deur]

Gebruik

     Hefdeur