Beschrijving

Concept: Detectiefunctie

URI: es:OWLClass_810000

type: owl:Class

Namen

Detection function

Detectiefunctie

Commentaar

Detecting is perceiving events.

Detecteren is het waarnemen van gebeurtenissen.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Bewegingsdetectiesysteem

     Detectiesysteem

     Naderingsdetectiesysteem