Beschrijving

Concept: Beveiligingsconstructie

URI: es:OWLClass_811000

type: owl:Class

Namen

Protection structure

Beveiligingsconstructie

Commentaar

A Protection structure is structure with with a protection function.

Een Beveiligingsconstructie is een constructie met een beveiligingsfunctie.

Supertypen

▲ Beveiligingssysteem

▲ Bouwconstructie

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Beveiligingsfunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik