Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Bewegingsdetectiesysteem

URI: es:OWLClass_812000

type: owl:Class

Namen

Movement detection system

Bewegingsdetectiesysteem

Commentaar

A Movement detection system is a system with a movement detection function.

Een Bewegingsdetectiesysteem is een systeem met een bewegingsmeldingfunctie.

Supertypen

▲ Detectiesysteem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Bewegingsdetectie

     [heeft functie: Detectiefunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik