Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Plafond (gebouw)

URI: es:OWLClass_828000

type: owl:Class

Namen

Ceiling (building)

Plafond (gebouw)

Commentaar

A Ceiling is a building separation structure that separates building spaces from the overlying space.

Een Plafond is een gebouwscheidingsconstructie die gebouwruimten scheidt van de bovengelegen ruimte.

Supertypen

▲ Gebouwscheidingsconstructie

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik