Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Beveiligingssysteem
▲ Ruimte-element (gebouwruimte)
▷ Overstromingbeveiligingssysteem (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Overstromingbeveiligingssysteem (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_829000

type: owl:Class

Namen

Flooding protection system (building space)

Overstromingbeveiligingssysteem (gebouwruimte)

Commentaar

A Flooding protection system is a system with a flooding protection function.

Een Overstromingbeveiligingssysteem is een systeem met een overstromingbeveiligingsfunctie.

Supertypen

▲ Beveiligingssysteem

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Beveiligingsfunctie]

     heeft functie: Overstromingbeveiligingsfunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik