Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Luik (gebouw)

URI: es:OWLClass_848000

type: owl:Class

Namen

Shutter (building)

Luik (gebouw)

Commentaar

A Shutter is a passage with an occlusion function by means of movable or removable panel.

Een Luik is een doorgang met een afsluitfunctie in de vorm van een beweegbaar of verwijderbaar paneel.

Supertypen

▲ Afsluitconstructie (gebouw)

▲ Doorgang (gebouw)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Doorgangverlening]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Opening]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik