Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Bevestigingssysteem

URI: es:OWLClass_858000

type: owl:Class

Namen

Fastening system

Bevestigingssysteem

Commentaar

A Fastening system is a system with a fastening function.

Een Bevestigingssysteem is een systeem met een bevestigingsfunctie.

Supertypen

▲ Technisch systeem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Bevestigingsfunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik

     Deurbevestigingselement