Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Kolom (gebouw)

URI: es:OWLClass_865000

type: owl:Class

Namen

Column (building)

Kolom (gebouw)

Commentaar

A Column is a structure with a support function.

Een Kolom is een constructie met een ondersteuningsfunctie.

Supertypen

▲ Gebouwdraagconstructie

▲ Gebouwskeletelement

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Ondersteuningsfunctie

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik