Beschrijving

Concept: Gebouwelement

URI: es:OWLClass_874000

type: owl:Class

Namen

Building element

Gebouwelement

Commentaar

A Building element is an element of a building.

Een Gebouwelement is een element van een gebouw.

Supertypen

▲ Element

Eigenschappen

     resultaat van: Bouwproces

     element van: Gebouw

Gebruik

     Gebouw