Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Deuraandrijfsysteem

URI: es:OWLClass_881000

type: owl:Class

Namen

Door driving system

Deuraandrijfsysteem

Commentaar

A Door driving system is a driving system for a door.

Een Deuraandrijfsysteem is een aandrijfsysteem voor een deur.

Supertypen

▲ Aandrijfsysteem

▲ Deurautomaatelement

▲ Deurelement

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Aandrijvingsfunctie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Deuraandrijfelement

     [element van: Deurautomaat]

     [element van: Deur]

Gebruik

     Deuraandrijfelement