Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Communicatiefunctie

URI: es:OWLClass_883000

type: owl:Class

Namen

Communication function

Communicatiefunctie

Commentaar

Communication is the exchange of information or data.

Communicatie is de uitwisseling van informatie of gegevens.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Communicatiesysteem

     Datacommunicatiesysteem

     Elektronisch communicatiesysteem

     Geluidsinstallatie

     Meldsysteem (elektronisch)

     Naderingsmeldsysteem (elektronisch)

     Telecommunicatiesysteem

     Zendsysteem