Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Ruimte-element (gebouwruimte)
▲ Verlichtingssysteem
▷ Ruimteverlichtingssysteem (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Ruimteverlichtingssysteem (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_890000

type: owl:Class

Namen

Space lighting system (building space)

Ruimteverlichtingssysteem (gebouwruimte)

Commentaar

A Space lighting system is an lighting system for spaces.

Een Ruimteverlichtingssysteem is een verlichtingssysteem voor ruimten.

Supertypen

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

▲ Verlichtingssysteem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Verlichtingsfunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik