Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Stijfheid

URI: es:OWLClass_891000

type: owl:Class

Namen

Rigidity

Stiffness

Rigiditeit

Stijfheid

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Stiffness

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijfheid

Supertypen

▲ Materiaalprestatie

Eigenschappen

     [prestatie van: Functie]

     grootheid dimensie: M.T-2 dimensie

Gebruik