Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Taatsdeur
▷ Enkel draaiende taatsdeur
Beschrijving

Concept: Enkel draaiende taatsdeur

URI: es:OWLClass_900000

type: owl:Class

Namen

Single swing pivoting door

Enkel draaiende taatsdeur

Supertypen

▲ Taatsdeur

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik