Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Locatie
▷ Bouwlocatie
Beschrijving

Concept: Bouwlocatie

URI: es:OWLClass_903000

type: owl:Class

Namen

Building site

Bouwlocatie

Bouwplaats

Commentaar

A Building site is a location for a construction process.

Een Bouwplaats is een locatie voor een bouwproces.

Supertypen

▲ Locatie

Eigenschappen

Gebruik

     Bouwproces