Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Vrijdragende vloer (gebouw)

URI: es:OWLClass_918000

type: owl:Class

Namen

Free spanning floor (building)

Vrijdragende vloer (gebouw)

Commentaar

A Free spanning floor is a floor with a load bearing function that spans over the inderlying space.

Een Vrijdragende vloer is een vloer met een draagfunctie die de onderliggende ruimte overspant.

Supertypen

▲ Gebouwdraagconstructie

▲ Gebouwskeletelement

▲ Vloer (gebouw)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Draagfunctie

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Vloervlak (gebouwruimte)]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik