Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Hefdeur
▷ Om de hoek schuivende hefdeur
Beschrijving

Concept: Om de hoek schuivende hefdeur

URI: es:OWLClass_924000

type: owl:Class

Namen

Round the corner sliding overhead door

Om de hoek schuivende hefdeur

Supertypen

▲ Hefdeur

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik