Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Prestatie
▷ Neerslagwerendheid
Beschrijving

Concept: Neerslagwerendheid

URI: es:OWLClass_936000

type: owl:Class

Namen

Precipitation resistance

Neerslagwerendheid

Commentaar

Precipitation resistance is the performance of a precipitation barrier function.

Neerslagwerendheid is de prestatie van een neerslagweringsfunctie.

Supertypen

▲ Prestatie

Eigenschappen

     prestatie van: Neerslagwering

     [prestatie van: Functie]

Gebruik

     Neerslagwering