Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Geometrie
▷ Puntvorm
Beschrijving

Concept: Puntvorm

URI: es:OWLClass_937000

type: owl:Class

Namen

Point shape

Puntvorm

Supertypen

▲ Geometrie

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik