Beschrijving

Concept: Kamerdeur

URI: es:OWLClass_945000

type: owl:Class

Namen

Room door

Kamerdeur

Supertypen

▲ Binnendeur (gebouw)

▲ Deur (personendoorgang)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik