Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Ligger (gebouw)

URI: es:OWLClass_950000

type: owl:Class

Namen

Beam (building)

Balk (gebouw)

Ligger (gebouw)

Commentaar

A Beam is a structure with a load bearing function.

Een Balk is een constructie met een draagfunctie.

Supertypen

▲ Gebouwdraagconstructie

▲ Gebouwskeletelement

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Draagfunctie

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik