Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Elektronisch communicatiesysteem
▷ Telecommunicatiesysteem
Beschrijving

Concept: Telecommunicatiesysteem

URI: es:OWLClass_958000

type: owl:Class

Namen

Telecommunication system

Telecommunicatiesysteem

Commentaar

A Telecommunication system is a system for voice communication.

Een Telecommunicatiesysteem is een systeem voor spraakcommunicatie.

Supertypen

▲ Elektronisch communicatiesysteem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Communicatiefunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik