Beschrijving

Concept: Raamwerk

URI: es:OWLClass_960000

type: owl:Class

Namen

Frame

Frame

Raamwerk

Commentaar

A Frame is a structure with a stiffening function.

Een Raamwerk is een constructie met een verstijvingsfunctie.

Supertypen

▲ Bouwconstructie

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Verstijvingsfunctie

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik