Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Gebouwtoegang

URI: es:OWLClass_961000

type: owl:Class

Namen

Building access

Gebouwtoegang

Commentaar

A Building access is an element of a building with an access function.

Een Gebouwtoegang is een element van een gebouw met een toegangsfunctie.

Supertypen

▲ Gebouwelement

▲ Toegangssysteem

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Doorgangscontrolefunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     heeft functie: Doorgangverlening

     [heeft element: Element]

     heeft element: Opening

     [element van: Gebouw]

Gebruik