Beschrijving

Concept: Deurautomaatelement

URI: es:OWLClass_977000

type: owl:Class

Namen

Door automaton element

Deurautomaatelement

Commentaar

A Door automaton element is an element of a door automaton.

Een Deurautomaatelement is een element van een deurautomaat.

Supertypen

▲ Element

Eigenschappen

     element van: Deurautomaat

Gebruik

     Deurautomaat