Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Zwenkdeur
▷ Enkeldraaiende deur
Beschrijving

Concept: Enkeldraaiende deur

URI: es:OWLClass_983000

type: owl:Class

Namen

Single swing door

Enkeldraaiende deur

Supertypen

▲ Zwenkdeur

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik