Beschrijving

Concept: Accommodatiefunctie

URI: es:OWLClass_985000

type: owl:Class

Namen

Accommodation function

Accommodatiefunctie

Commentaar

An Accommodation function is accommodating activities or other functions.

Een Accommodatiefunctie is het accommoderen van activiteiten of ander functies.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik