Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Schacht (gebouw)

URI: es:OWLClass_987000

type: owl:Class

Namen

Well (building)

Schacht (gebouw)

Commentaar

A Well is a vertical connection structure with an enclosed space intended to accommodate objects.

Een Schacht is een verticale verbindingsconstructie met een omsloten ruimte, bedoeld voor het accommoderen van objecten.

Supertypen

▲ Verbindingsconstructie (gebouw(ruimte))

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik