Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Geometrie
▷ Volumevorm
Beschrijving

Concept: Volumevorm

URI: es:OWLClass_994000

type: owl:Class

Namen

Volume shape

Volumevorm

Supertypen

▲ Geometrie

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik