Zoeken
Hiërarchie
start
▷ resultaat van
Beschrijving

Concept: resultaat van

URI: es:OWLObjectProperty_416000

type: owl:ObjectProperty

Namen

resulting form

resultaat van

Supertypen

Eigenschappen

     resultaat van: resulteert in

Gebruik