Zoeken
Hiërarchie
start
▷ heeft geometrie
Beschrijving

Concept: heeft geometrie

URI: es:OWLObjectProperty_520000

type: owl:ObjectProperty

Namen

has geometry

heeft geometrie

Supertypen

Eigenschappen

Gebruik