Zoeken
Hiërarchie
start
▷ begrenst
Beschrijving

Concept: begrenst

URI: es:OWLObjectProperty_798000

type: owl:ObjectProperty

Namen

bounds

begrenst

Supertypen

Eigenschappen

Gebruik