Beschrijving

Concept: Waardenreeks

URI: gc:OWLClass_530000

type: owl:Class

Namen

Value partition

Waardenreeks

Commentaar

A 'Value partition' is a set of predefined values

Een Waardenreeks is een set van vooraf gedefinieerde waarden.

Supertypen

Eigenschappen

Gebruik