Beschrijving

Concept: Procesresultaat

URI: gc:OWLClass_671000

type: owl:Class

Namen

Process result

Procesresultaat

Commentaar

A Process result is the result of a process.

Een Procesresultaat is het resultaat van een proces.

Referenties

http://www.merriam-webster.com/dictionary/process

Supertypen

Eigenschappen

Gebruik