Beschrijving

Concept: Gedrag

URI: gc:OWLClass_741000

type: owl:Class

Namen

Behavior

Gedrag

Commentaar

Behavior is exposed activity, or the way something functions or reacts.

Gedrag is vertoonde activiteit, of de wijze waarop iets functioneert of reageert.

Referenties

http://www.merriam-webster.com/dictionary/behavior

Supertypen

▲ Activiteit

Eigenschappen

Gebruik