Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Proces

URI: gc:OWLClass_979000

type: owl:Class

Namen

Process

Proces

Commentaar

A Process is a series of activities that lead to a particular result.

Een Proces is een serie activiteiten die tot een bepaald resultaat leiden.

Referenties

http://www.merriam-webster.com/dictionary/process

Supertypen

Eigenschappen

     heeft element: Activiteit

Gebruik