Zoeken
Hiërarchie
start
▷ heeft locatie
Beschrijving

Concept: heeft locatie

URI: gc:OWLObjectProperty_483000

type: owl:ObjectProperty

Namen

has location

heeft locatie

Supertypen

Eigenschappen

     heeft locatie: Locatie

Gebruik