Zoeken
Hiërarchie
start
▷ heeft activiteit
Beschrijving

Concept: heeft activiteit

URI: gc:OWLObjectProperty_613000

type: owl:ObjectProperty

Namen

has activity

heeft activiteit

Supertypen

Eigenschappen

     heeft activiteit: Activiteit

Gebruik