Zoeken
Hiërarchie
start
▷ heeft functie
Beschrijving

Concept: heeft functie

URI: gc:OWLObjectProperty_752000

type: owl:ObjectProperty

Namen

has function

heeft functie

Supertypen

Eigenschappen

     heeft functie: Functie

Gebruik