Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Grootheid
▷ Omvang grootheid
Beschrijving

Concept: Omvang grootheid

URI: qt:OWLClass_138000

type: owl:Class

Namen

Size quantity

Omvang grootheid

Supertypen

▲ Grootheid

Eigenschappen

Gebruik