Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Grootheid
▷ Gravitatieconstante
Beschrijving

Concept: Gravitatieconstante

URI: qt:OWLClass_303000

type: owl:Class

Namen

Gravitational constant

Gravitatieconstante

Supertypen

▲ Grootheid

Eigenschappen

     gravitatieconstante (N.m2/kg2): 6.6742(10) × 10e-11

Gebruik