Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Kleur

URI: qt:OWLClass_420000

type: owl:Class

Namen

Color

Kleur

Supertypen

▲ Waardenreeks

Eigenschappen

Gebruik